Samen voor meer bewegen op de werkvloer!

November 15, 2023 from 12:00 to 12:45

Speaker: Jan Plat | Bewegen Werkt

In 2040 voldoet 75% van de Nederlanders aan de beweegrichtlijnen. Om dit waar te maken is in 2022 op initiatief van het ministerie van VWS de Beweegalliantie opgericht. Een netwerkorganisatie die vindt dat bewegen net zo normaal moet worden als slapen en tandenpoetsen. De Beweegalliantie richt zich daarbij op verschillende settingen, waaronder de setting Werk.

Jan Plat heeft, als specialist binnen de setting Werk, een cirkel opgezet die als doel heeft dat alle werkgevers in Nederland in 2040 een beweegambassadeur hebben. Deze beweegambassadeur stimuleert het bewegen op de werkvloer. Er zijn obstakels die dit mooie doel in de weg staan. In de cirkel werken we samen om deze obstakels te benoemen én op te ruimen. 

In zijn interactieve workshop zal Jan uw meenemen in de aanpak van de Beweegalliantie en daarbij specifiek hoe bewegen normaler kan worden op de werkvloer. U wordt daarbij uitgedaagd mee te denken in het opruimen van obstakels die bewegen op de werkvloer in de weg staan. Na de workshop wordt u in de gelegenheid gesteld om aan te sluiten bij de cirkel ‘Bewegen Begint op de Werkvloer’ (BBW), waar werkgevers, onderzoeksinstellingen, werkgeverorganisaties, werknemersorganisaties, aanbieders van vitaliteitsdiensten en zorg- en inkomensverzekeraars aan meedoen.