Hoe krijgen we meer Nederlanders duurzaam in beweging?

November 15, 2023 from 11:00 to 12:00

Speaker: Carl Verheijen | De Beweegalliantie

Op initiatief van het ministerie van VWS is in 2022 de Beweegalliantie gestart met als missie meer mensen meer te laten bewegen. Elke dag. Overal. Bewegen moet net zo normaal worden als slapen, tandenpoetsen en het gebruik van je mobiele telefoon. Meer bewegen is een gezamenlijke uitdaging van burgers, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen, bedrijven en overheden.

Al decennialang slagen we er in Nederland niet in om voldoende te bewegen. Ongeveer de helft van de bevolking haalt de beweegrichtlijnen niet. Tegelijkertijd stijgt het percentage mensen met overgewicht, gaat het slechter met de mentale gezondheid van grote groepen in de bevolking, is er een grote behoefte aan een vitale beroepsbevolking, neemt de kansenongelijkheid toe, stijgen de zorgkosten naar ongekende hoogte en hebben we, tenslotte, als samenleving een enorme uitdaging om de klimaatverandering een halt toe te roepen. Hoe verhoudt bewegen zich tot deze problemen? En wat kan bewegen voor je gezondheid betekenen? Hoe pakt de Beweegalliantie haar rol in samenwerking met de partners om meer mensen meer te laten bewegen en toe te werken naar een gezonde en vitale samenleving? En tot slot; wat kun je zelf doen om beweegmomenten in je dag te integreren? Oud-topschaatser en voorzitter van de Beweegalliantie Carl Verheijen vertelt erover.